Typ S

Tento test slúži na overenie znalostí potrebných na získanie odbornej spôsobilosti typu S. Každý test obsahuje náhodne vybraný súbor 24 otázok z oficiálnych testov používaných pri skúškach SBS.


Základná charakteristika testu:

  • počet otázok: 24
  • časový limit: 40 minút
  • maximálny počet bodov: 50
  • nutný počet bodov: 40

Štruktúra otázok:

Vyhodnotenie skúškových testov SBS je ZADARMO.

Copyright © 2007-2024
Všetky práva vyhradené. PREVÁDZKOVATEĽ / KONTAKT
webDesign By: PESL.NAME