Testy pre pracovníkov bezpečnostnej služby podľa sektora

Viac o skúške odbornej spôsobilosti SBS

Informácie o skúškach SBS podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Typy preukazov SBS

Existujú 3 druhy preukazov SBS :

  • preukaz odbornej spôsobilosti typu "S" - určený pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (stráženie, ochrana objektov,...)
  • preukaz odbornej spôsobilosti typu "P" - určený pre osoby poverené výkonom odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (pre majiteľov a zodpovedných pracovníkov SBS)
  • preukaz odbornej spôsobilosti typu "CIT" - pre osoby poverené profesionálnou cezhraničnou prepravou eurovej hotovosti cestnou dopravou

Preukaz odbornej spôsobilosti má platnosť 10 rokov odo dňa jeho vydania.

Priebeh skúšky

Súčasťou skúšky je písomný test a ústna skúška. Vykonáva sa pred komisiou zloženou zo zástupcov Ministerstva vnútra, krajského riaditeľstva Policajného zboru a okresného riaditeľstva Policajného zboru.

Ďalšie informácie o skúškach SBS

Viac informácii o odborných skúškach SBS nájdete na stránkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Copyright © 2007-2024
Všetky práva vyhradené. PREVÁDZKOVATEĽ / KONTAKT
webDesign By: PESL.NAME